PuppyGold

Một đợt giảm nhỏ của vàng

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Các Mốc Quan Trọng 1735, 1730, 1723
Giao dịch đang hoạt động: Tôi đang giữ lệnh Sell đêm qua tại 1736,5 SL đã dời về 1736,1
Tôi đang mong chờ đợt giảm giá về lại vùng 1728-1730
Bình luận: Big win cho anh em nhé anh em nào ăn ở 1728-1730 đã tp hoàn toàn :0