SP_GAMOFX

GOLD THẬN TRỌNG Ở 1878

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
xin chào, tôi là GAMOFX, sau đây là nhận định của tôi về GOLD
GOLD hỗ trợ với nhiều tin tức tốt, tuy nhiên để có thể tăng hẳn cần thêm xác nhận .
1878 là 1 vùng cản mạnh, hạn chế vào lệnh ở vùng giá này kể cả chiến lược buy hay sell cũng rất 50/50.
hãy chờ những phản ứng giá chắc chắn hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.