Vàng sau 1 nhịp tăng ngày thứ 6 rất mạnh thì đang có 1 nhịp hồi xuống 1810 và tăng mạnh trở lại trong tuần này lên 1850 . Canh sell 1830 và canh buy 1811 và đặt tp 1845