eaabram

Buy vàng khi giá đã rẻ như cho

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Theo chart sơ đồ ngày, vàng hôm nay 9 tháng 11 đã thấp nhất kể từ 1 tháng 10, mức thấp nhất là 1456.19 , đây có thể được coi là giá rẻ nhất trong trend tăng của vàng khi về cuối năm , là cơ hội tốt để hốt còn chờ gì nữa :))))
Nhìn trên biểu có thể thấy, khi đạt tới mức kháng cự kỹ thuật, tin tức đã không thể phá vỡ được . điều này hoàn toàn có thể thấy rằng vàng tuần tới sẽ có sự gia tăng đáng kể, chưa kể đến việc tổng thống Trump sẽ bị luận tuận trước quốc hội vào dầu tuần tới, mà theo dự đoán quốc hội sẽ không thể làm gì đc Trump. anh sẽ quay lại vả vỡ mồm Tập, cuộc chiến sẽ lại căng co

Khuyến nghị mua ngay giá mở cửa tuần mới với kỳ vọng
TP1 : 96
TP 2 : 1510
TP 3: 1517
Tp 4 1528
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.