BillyLuong

Gold - XAU: Ngày 18/02/2019

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Bằng cách sử dụng hành động giá, giá sẽ biến động trong vùng 1304 - 1329.
Nhận định 1: Sell giá 1323.5, stop loss: 1329, take profit 1:1 giá 1318
Nhận định 2: Buy giá 1311, stop loss: 1304, take profit 1:1 giá 1318
Bình luận: Chiến lược Gold - Ngày 19/02/2019
Vẫn chiến lược cũ của ngày 18/02/2019
Bằng cách sử dụng hành động giá, giá sẽ biến động trong vùng 1304 - 1329.
Nhận định 1: Sell giá 1323.5, stop loss: 1329, take profit 1:1 giá 1318
Nhận định 2: Buy giá 1311, stop loss: 1304, take profit 1:1 giá 1318