MrMin-Trading

ADP hôm nay - Lấy trần nợ là trọng tâm

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Dữ liệu gần đây cho thấy sự phục hồi kinh tế sau khi mở cửa trở lại ở Trung Quốc đang cạn dần ,trong khi hoạt động sản xuất ở Mỹ và Khu vực đồng Euro cũng đang chậm lại đáng kể.
Điều này ảnh hưởng nặng nề đến giá kim loại công nghiệp, với đồng giảm xuống mức thấp nhất trong gần bảy tháng vào tháng Năm.
Triển vọng đối với kim loại đỏ đã bị hạn chế nghiêm trọng do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm nay, điều này có thể làm giảm nhu cầu.

Trong ngắn hạn, Vàng đang cố gắng chạy xong sóng điều chỉnh về vùng giá 1984$.
Ngày hôm nay chờ đợi ADP đẩy vàng về vùng giá này.

Canh SELL GOLD vùng giá 1982 - 1985

Stoploss: 1990

Take profit 1: 1975
Take profit 2: 1970
Take profit 3: 1960

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Canh BUY GOLD vùng giá 1948 - 1945

Stoploss: 1940

Take profit 1: 1955
Take profit 2: 1960
Take profit 3: 1970

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Chiến lược đang thực hiện

Giao dịch đang hoạt động:
Sell +40pips
Bình luận:
HIT TP1+85pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.