startryu

Vàng 29/11-3/12 - chờ tín hiệu hãy giao dịch

startryu Cập nhật   
Vàng H4
tương đối khó tính toán
Dự đoán ban đầu vàng sẽ về vùng Key level H4 (1766)
sau đó bật tăng dài hạn
Tuy nhiên khả năng đâm lủng vùng 1766 là có thể xảy ra
khả năng sau đó rớt về 1674 là cao
2 trường hợp này khi giao dịch đều cần chờ tín hiệu
mô hình nến đảo chiều và Fibo để tăng thêm % Win
Bình luận:
3-12-2021
Giá chạm về vùng Canh Buy 1763
Chờ xác nhận buy bằng các mô hình đảo chiều nến
Bình luận:
Mình ko dám Buy ở nhịp 1 khi chạm Key level vùng 1761
nên mình đã chờ nhịp 2 và Buy đc vùng
lý do buy,
Do Fibo từ Đáy (1766) -> 1788 ,
buy Limit vung 0.618
SL 1770
TP 1809
Bình luận:
dời SL ENtry
thấy lực lên rụt rè quá nhỉ
Bình luận:
TP 1784 nhé, Nến tăng nhìu rủi ro quá
DONE kèo này 2R nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.