levantrungtuyen6789

BUY XAUUSD GIÁ 176X KÌ VỌNG TĂNG LÊN 1781

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chúng ta đã thấy thị trường DXY tăng quá mạnh thời gian vừa rồi do Fed đã quyết định rút ngắn thời gian Taper. Liệu thị trường cso tiếp tục phản ứng với thông tin này
buy limit XAUSD GIá 1760 sl 1755 tp 1781
sell limit Xauusd 1792 sl 1795 tp 1777

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.