AndyTony

Gold canh SELL xuống

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chiến lược hiện tại quan điểm cá nhân về vàng hiện tại như sau
SELL GOLD1791- 1793-95
SL 1800
TP 1782
TP 1775
TP 1770
CANH BUY 1758-62
SL 1754
TP 178X
Chúc cả nhà ngày mới giao dịch thắng lợi lớn!!!

Bình luận

mn vào group ha
Phản hồi