Forex9999

BUY GOLD MẠNH MẼ 100 pip chờ đón AE

Forex9999 Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
- Gold đã có 1 nhịp hồi rất đẹp ở Fibo 50% cua H4
- Theo mình thì ACE buy gold giá hiện tại hoặc quanh vung 1235$/oz là rất đẹp
- Trước tin của FED vào ngày 19/12 thì nhiều khả năng GOld sẽ hồi về quanh 1250$/oz để chờ tin
- Sóng H4 và cả H1 đều không vuọt qua đáy 1235 và đều có xu hướng là sóng hồi, ACE cứ buy nhiệt nhé, TP 100 pip tại điểm vào, SL chỉ cần dưới 1235 là Ok
- chúc ACE may mắn, Kèo RR = 3:1
Giao dịch đang hoạt động:
Đã buy ở 1236$/ oz
Bình luận:
Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.