NangThangTam

Tuần biến động của Vàng, tham giá nhóm để được cập nhập!

Giá lên
CAPITALCOM:GOLD   Gold
Giá Vàng hôm qua có động thái giảm sâu về vùng 1730 thấp nhất trong 7 tuần qua khi mà đồng USD có sự gia tăng mạnh. Đà giảm của Vàng bị giới hạn khi ông J.Powell đã không đưa ra kế hoạch chi tiết việc cắt giảm gói QE sớm trong buổi điều trần tối qua. Nhưng ông này lại đưa ra quan điểm rằng” Khi nào 7M người thất nghiệp do đại dịch có việc làm trở lại thì FED sẽ cân nhắc về việc tăng lãi suất”

Khi mà chủ tịch FED ông J.Powell vẫn đang để ngỏ cả việc cắt giảm gói QE và việc tăng lãi suất thì hành động này chứng minh cho áp lực về lạm phát còn quá rõ và sẽ còn tăng trong thời gian tới. Vàng sẽ còn cửa sáng để gia tăng trở lại trong thời gian tới.

Theo những báo cáo kinh tế tối qua của Mỹ, báo cáo về Niềm tin tiêu dùng giảm thấp cho thấy đại dịch vẫn đang hoành hành ở đất nước này nhưng có 1 số ngành đang có đấu hiệu hồi phục.

Hôm nay về dữ liệu kinh tế không có tin quá quan trọng nhưng vẫn có bài phát biết của Chủ tịch FED ở Hội nghị trực tuyến về Chính sách của ECB lúc 22h45 tối nay và sẽ được Update nội dung trong nhóm VIP .

Về mặt kỹ thuật, sau khi trượt khỏi vùng 1750 xác nhận đà giảm của Vàng và đang giao dịch ở vùng 1730. Nếu giá Vàng trượt giảm về Vùng 1720 khuyến cáo thoát toàn bộ lệnh Buy, nguy cơ có thể giảm về vùng 1700.

Trong phiên hôm nay có thể canh Buy với mục tiêu 1742~1744 và xa hơn có thể là 1750 nếu đủ mạnh. Nếu trượt giảm về vùng 1730 thì các NĐT mới nên canh SELL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.