dcironcop

Hướng đi cậu vàng 30/7/2019

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Trong ngày hôm nay cậu vàng sẽ đi trong biên độ ngắn như hình, trước khi phá vỡ kháng cự. Chú ý vùng stoploss.

Bình luận