VTmarkets

Phân tích vàng ngày 5/10/2022 - Dự báo điều gì ?

Giá xuống
Phân tích kỹ thuật vàng

Trên quy mô 4 giờ, giá vàng gần chạm mức thoái lui Fibonacci 61,8% (được đặt từ mức cao nhất của ngày 10 tháng 8 là 1.807,93 đô la đến mức thấp nhất của tháng 9 là 1.614,85 đô la) ở mức 1.734,58 đô la. Động lực tăng là cực kỳ mạnh mẽ vì tài sản đã vượt qua Đường trung bình động hàm mũ ( EMA ) 50 và 200 kỳ ở mức tương ứng là 1.674,30 đô la và 1.695,80 đô la trong khi đường 50 EMA vẫn thấp hơn đường dài hơn.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối ( RSI ) (14) đã được thiết lập trong phạm vi tăng giá 60,00-80,00, cho thấy rằng đà tăng đã được kích hoạt.

Vùng giao dịch ưu tiên :

CANH SELL ( BÁN ) XAUUSD VÙNG GIÁ 1720 - 1725

Stop Loss : 1733

Take Profit 1 : 1710
Take Profit 2 : 1705
Take Profit 3 : 1700

Lưu ý : Thị trường biến động liên tục vậy nên hãy chú ý trong quá trình giao dịch kiểm soát rủi ro bằng các cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch

Link Đăng Ký Tài Khoản Vtmarket : https://www.vtmarkets.com/get-trading/forex-trading-account/?affid=823406

Liên hệ tìm hiêu chính sách phát triển toàn cầu : 0866446041
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.