NangThangTam

Thị trường đồng loạt giảm vào ngày hôm qua!

Hôm qua, các NDDT đã có động thái bán tháo tất cả các kênh đầu tư như Chứng Khoán, Hàng Hóa, Coin vì sợ lo ngại về đại dịch Covid 19 đang diễn biến ngày một phức tạp và có nguy cơ làm chệch hướng sự hồi phục kinh tế.
Sự bán tháo này đè nặng lên tất cả các kênh và Vàng cũng không tránh khỏi điều này. Trong phiên hôm qua Vàng đã có sự giảm mạnh về vùng 1800 dùng là kênh chú ẩn an toàn nhất của các NĐT.
Sau động thái lùi về vùng 1794 của Vangfm ngày hôm nay đã có sự hồi phục về vùng 1800 và đây vẫn sẽ là chứng cứ rõ ràng nhất rằng Vàng không thể bị trượt giá như những kênh đầu tư khác. Giá Vàng vẫn đang sideway thăm dò vùng 1794 ~1802. Khuyến cáo các NĐT canh Buy với mục tiêu 1800~1802 xa hơn có thể là 1805~1806 nhớ đặt SL đầy đủ đển đảm bảo tài khoản.
Join Telegram của mình để được cập nhập tin tức thường xuyên!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.