canhlinh

Liệu vàng có thể thủng 1500 ?

Đào tạo
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Ở khung 3D RSI đã báo tín hiệu phân kỳ.
Hiện tại ở khung D, vàng đang được đỡ bở EMA25. Nếu thủng mốc 1500 vàng có thể rơi về đâu ?


Rất mong nhận được thêm nhận định, kiến thức từ các bạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.