tradingpro2012

GOLD TÍCH LŨY THEO MÔ HÌNH TIẾPDIỄN,SHORT MẠNH KHI GIÁ DƯỚI 1280

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Trong 3 ngày gần đây GOLD /USD đang dao động trong biên độ hẹp quanh 1281 - 1290. Trên đồ thị H4 và Daily Gold đang có xu hướng hình thành mô hình tiếp diễn, khi giá phá qua 1280 mô tiếp diễn lá cờ hình chữ nhật sẽ được xác nhận khi đó để đi hết taghet giá sẽ giảm khoảng 35$ tìm về quanh MA200 trên đồ thị Daily quanh 1246+/-, bên cạnh đó trend Line hỗ trợ xu hướng tăng giá cũng đặt tại vùng quanh 1245+/- . Chiến lược đưa ra của tôi : Sell stop dưới 1280 dừng lỗ 1290 chốt lời 1250, Buy limit 1247 dừng lỗ 1238 chốt lời 1270.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.