Forex9999

Gold đã tạo đỉnh. Canh Sell

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
- Gold đã gặp cản cực mạnh quanh vùng giá 1350$/ oz
- Gold đã lao xuống phá mô hình giá lên bền vững bằng chứng giả mạnh gần 300 pip về 1220$/oz; giá hiện tại 1329
- Các sóng lên GOld không vượt qua được đỉnh cũ
- USD có khả năng tăng sau cuộc gặp Trump - Un. Diễn biến ôn hoà là khả quan
CHiến lược : Canh Sell. SL cứng 1334 ; TP 1315. Điểm vào tuỳ AE Sell trong biên độ đó nhé, tuỳ khẩu vị rủi ro, tuỳ vào phiên, nến, lực, cảm nhận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.