MrMin-Trading

Vàng hôm nay - Scalping trong biên giá rộng

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng ổn định trong biên độ hẹp vào thứ Ba do tâm lý lạc quan rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không tăng lãi suất trong tháng này khiến đồng USD chịu áp lực.

Chỉ số đồng đô la giảm 0,1%, khiến vàng trở thành một lựa chọn thuận lợi hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cũng giảm sau khi dữ liệu ngành dịch vụ của Hoa Kỳ yếu hơn vào thứ Hai.

Lãi suất thấp hơn có xu hướng nâng giá vàng vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.


Canh BUY GOLD vùng giá 1950 - 1953

Stoploss: 1945

Take profit 1: 1957
Take profit 2: 1962
Take profit 3: 1970

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Canh SELL GOLD vùng giá 1968 - 1971

Stoploss: 1976

Take profit 1: 1964
Take profit 2: 1958
Take profit 3: 1952

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.