NhatHoai

Phân tích Vàng-FX Bob Volman Price Action | Đôi khi do hên xui

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Hên xui cũng là 1 yếu tố anh em ạ. Phân tích, kẻ hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, đọc nến, vẽ mô hình cho cố, cuối cùng cũng là buy hoặc sell. Cũng là win hay loss. Đôi khi kèo rất đẹp, giá đi đúng hướng nhưng chỉ đi đúng sau khi ăn SL của ta. Đôi khi phân tích chuẩn xác nhưng đặt limit lệnh không khớp. Đôi khi là do ăn ở.

#VÀNG H4
Kèo sell vàng cán SL rồi mới đi đúng lệnh, mất ½ R do chỉ vào ½ vị thế. Cái này là do tin CPI tuần trước. Anh em có thể hạn chế mức loss khi trade trước giờ ra tin bằng cách giảm khối lượng vị thế như thế này, hoặc đứng ngoài luôn cũng được. Hiện tại trend là giảm, ta chờ giá kéo ngược lên chạm lại bộ tam kháng cự (phần kéo dài đường biên hộp + đường ema + mức 50% con sóng giảm gần nhất) để sell theo cú nén đường xu hướng nhỏ

#DẦU H4
Xu hướng đã chuyển sang giảm, chờ giá nén với đường hỗ trợ cho thật chặt chẽ rồi sell. Đà tăng của dầu đã đuối sức thậm chí là trên trung hạn

#USDJPY H4
Kèo buy UJ nếu gồng cho tới hiện tại thì đã đạt gần 6R, chúc mừng anh em nào chịu khó gồng nhé, mình thì đạt đủ lợi nhuận mục tiêu là đã té trước rồi. 1 thanh nến tăng rất mạnh dạng bullish marubozu xuất hiện tại 1 con sóng tăng dốc đứng hình parabol là dấu hiệu climax, nên theo mình UJ đã cạn lực rồi. Chốt bây giờ chứ khi nào nữa. Anh em thích gồng tiếp thì kéo SL lên đường đỏ, nhưng khả năng cao là sẽ bị cán nhanh thôi

#USDCHF H4
Bỏ qua kèo buy theo cú nén với đường xu hướng vì thanh nến đặt lệnh quá nhỏ và đóng cửa không sát đường trend. Ta chờ giá nén với đường kháng cự mới

#USDCAD H4
Kèo buy UCAD rất chuẩn xác, nhưng chốt lời được hay không là do ăn ở, và 1 chút cảm nhận thị trường nữa (giá bật tăng mạnh theo kiểu “giựt đầu gối” rồi giảm lại sau khi ra tin). Anh em yếu tim thì nên tránh trade trước giờ ra tin

#EURUSD H4
Kèo sell EU theo cú nén với đường hỗ trợ bỏ qua vì thanh nến đặt lệnh quá bé và đóng cửa không sát đường hỗ trợ, thanh nến tiếp theo nó thậm chí lại là 1 bullish pin bar . Cộng thêm trước giờ ra tin nữa nên né là đúng rồi. Trend EU hiện tại đang không rõ

#GBPUSD H4
GU đã vượt lên đường ema , khá đáng khen. Ta chờ giá nén hoàn tất với đường xu hướng để buy. Cú chạm lại trần với vùng giằng co bên trái khá chuẩn mực


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.