khamcuongdm

sell Gold date 27/10 Xu hướng vàng tuần cuối tháng 10

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Dear all .
Xu hướng vàng có điều chỉnh tạm thời trong ngắn hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.