startryu

GOLD - Sự tăng trưởng dài hạn 13.12 .21

Giá lên
CAPITALCOM:GOLD   Gold
Tại khung giờ D
Tôi nhìn thấy 1 sự False Break lớn đánh lừa các nhà đầu tư FOMO mua tại đây

hiện tại giá đã có dấu hiệu chững lại tại Key level của H4

Tôi dự đoán giá sẽ bật lên thoát khói vùng SW và tăng trưởng đến Key Level của D ở trên
Đây là 1 nhận định dài hạn trong năm nay, Mọi người có thể mua và nắm giữ dài hạn

vị trí chốt lời đầu tiên ở vùng 1940
Đã hủy lệnh: hủy deal
giá giảm