I_am_not_robot

Update Gold 11-1-2022

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Gold sắp đến vùng sell tại 1806-1811 Hôm nay, chúng ta chờ tín hiệu để có entry sell đẹp.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Ace có thể tham khảo và so sánh với phân tích của mình để có những quyết định giao dịch tốt hơn.
Chúc ACE may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.