phuongthuytrader

phân tích xu hướng vàng 6.10

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
vàng tăng chưa phá được vùng 1770 giảm về 1759 , vàng hôm nay sẽ chạy biên độ hẹp trước khi phá vỡ
canh mua bán 2 vùng 1750-1769
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.