NguyenThang33

Đâu tuần làm em Vàng cho rực rỡ!!!!

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã hình thành một inside bar khi nó hợp nhất với mức cắt giảm 3 đô la sau khi đạt được mức tăng lớn trong vài tuần qua. Cả hai mốc hỗ trợ và kháng cự đã được thử nghiệm trong một tuần. Giá được mua gần $1300 đã đẩy nó trở lại trên mức hỗ trợ cho thấy sự hình thành cơ sở ở mức $ 1300.

Theo phân tích trên biểu đồ:

Vàng đã test mức hỗ trợ một lần nữa và bật cao hơn cho thấy xu hướng và nhu cầu ngày càng tăng. Với các yếu tố cơ bản toàn cầu có vẻ yếu và suy thoái kinh tế, vàng đòi hỏi phải định giá cao hơn. Mình có 2 kịch bản -

1. Vàng đã đóng cửa trên mức hỗ trợ, nó có thể tiến tới $ 1327. Nếu mốc này được vượt qua, nó có thể tăng lên $1341. Và hoàn toàn nó có thể tăng lên $1356.

2. Các giao dịch Short vẫn vắng mặt ngoài việc mở rộng quy mô khi mốc hỗ trợ được giữ và xu hướng vẫn tăng.

Quan điểm của Bullish - Bulls đã có một tuần yên tĩnh ở phía tăng nhưng cũng không kém phần khốc liệt khi giá tăng trở lại từ mức thấp. Mốc $1300 đã được bảo vệ một lần nữa.

Quan điểm của Bearish vẫn đứng ngoài cuộc khi xu hướng vẫn tăng.

Vàng tiếp tục duy trì mức tăng và giá dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn.

Các giao dịch có thể có ở cả hai phía, vàng có thể được mua trên $1320 cho các mục tiêu $ 1327 và $ 1341 với mức SL được đặt dưới $ 1308. Mục tiêu dài hạn hơn $ 1356.
Các giao dịch Sell vẫn ít và chỉ xuất hiện khi hỗ trợ bị phá vỡ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.