Linda369

Dự báo Gold ngày 20.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Vàng đã phá vỡ thế siway và hình thành xu hướng tăng trong trung hạn
Khuyến nghị buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.