Linda369

Dự báo Gold ngày1.6.2022

Giá xuống
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Thị trường Vàng đã tạo xu hướng đi xuống sau 2 tuần siway. Hôm nay cho chúng ta 1 tín hiệu sell khá rõ ràng.
Chờ đợi ở khug H1 hồi lên sau đó sẽ cho chúng ta tín hiệu đi xuống là thời điểm sell tốt nhất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.