Linda369

Dự báo Gold ngày 19.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Thị trường vàng bị nén. Không rõ ràng về mặt xu hướng. Nên giao dịch giảm khối lượng và kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đúng vùng giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.