GKFXPrimeVN

Phân Tích Cổ Phiếu Google Ngày 06/06/2019

NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Class A
Cổ phiếu Google ( GOOGL ) đang tiến sát đến khu vực hỗ trợ quan trọng 980 – 1000. Liệu diễn biến tiếp theo của cổ phiếu này sẽ như thế nào?

Tổng quan kỹ thuật:
• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị Weekly: Tăng
• Xu hướng trên đồ thị Daily: Trung lập
• Vùng kháng cự cần chú ý: Xung quanh 1291.64
• Vùng hỗ trợ cần chú ý: 980 – 1000
• Hướng đi kì vọng: Bật lại từ khu vực 1000

Cổ phiếu Google đã có chuỗi ngày giảm giá dài kể từ đầu tháng 5 do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Vào thời điểm của bài viết, GOOGL đang giao dịch ở mức 1044.64, ghi nhận sự sụt giảm gần 20% so với đỉnh cao mọi thời đại của nó tại 1296.97.

Vùng 980 – 1000 được xác định là vùng hỗ trợ quan trọng mà GOOGL sẽ tiến tới thách thức trong tương lai gần. Hiện nay, cổ phiếu này đã tiến vào khu vực quá bán trên đồ thị Daily theo cảnh báo của RSI 14. Đây là một tín hiệu cho thấy GOOGL nhiều khả năng sẽ bật lại từ khu vực hỗ trợ 980 – 1000.

Nếu lực bật mạnh, GOOGL có thể sẽ quay trở lại thách thức đỉnh cao 1296.97 của nó trong tương lai gần. Ngược lại, nếu lực bật yếu hoặc giá xuyên thủng khu vực 980 – 1000, các nhà giao dịch sẽ cần theo dõi thêm những tín hiệu mới để có thể kết luận bước đi tiếp theo của cổ phiếu này.

------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và không mang tính chất lời khuyên. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. GKFXPrimeVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.