GKFXPrimeVN

GOOGLE INC (GOOGL) CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ TỐT NHẤT

Giá lên
NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Class A
Phố wall đã có một quý đầu năm 2019 đầy ấn tượng và GOOGL không nằm ngoài xu hướng đó. Điều đáng nói, GOOGL tăng trường đều đặn, không đột phá khi thị trường tăng cũng ko giảm sâu khi thị trường xuống. Đây có thể xem là cổ phiếu dành cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm sự an tâm. Nếu như mua ở hiện tại, chúng ta sẽ tối ưu hóa lợi nhuận, bởi giá của GOOGL đã chạm các ngưỡng hỗ trợ. Anh em tham khảo chiến lược trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.