68trading

GRS, H4, 3 bước nhảy cóc giá

Giá xuống
BINANCE:GRSBTC   Groestlcoin / Bitcoin
3 bước nhảy cóc giá sẽ đẩy GRS về đáy, chúng tôi sẽ quay lại giao dịch mã này sau khi chạm vùng đáy đã tính toán ở màu xanh
Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣 t.me/Group_68Trading
📢 t.me/Channel_68Trading
News: coin68.com
Twitter: twitter.com/coin68
Facebook: http://www.facebook.com/groups/1638232