VuDucThanhLong

GRS và mục tiêu lợi nhuận 140%

Giá lên
BINANCE:GRSBTC   Groestlcoin / Bitcoin
292 lượt xem
4
Riêng em này mọi người đảm bảo vùng mua và Stoploss giúp mình vì vô cùng rủi ro
Vùng mua: Dưới 8000
Stoploss: 5% dưới giá bạn mua
Target: 19xxx
Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/

Bình luận

đang đi đúng hướng anh nhỉ !!!
Phản hồi