ValimidShino

GRS/BTC Xu hướng tăng

ValimidShino Cập nhật   
BITTREX:GRSBTC   Groestlcoin / Bitcoin
GRS/BTC - Binance(Bittrex)
Buy: 0.00006673 - 0.00006766
Sell: 0.00008824 - 0.00009221
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo :3
Bình luận:
Fix vùng sell đánh nhầm
Sell: 0.00007824 - 0.00008221
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.