vuongdq2121

GRT Kèo hold nè!

Giá lên
BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
GRT Kèo hold nè!
Kèo này target như hình tối thiểu 50%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.