phamkyen95

grt..........

Giá lên
BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
hứa với anh em ăn 50% là ít trong vòng 1 tháng đổ lại , entry 0.8 - 1$. không phải là lời khuyên .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.