BINANCE:GRTUSDTPERP   GRT / TetherUS PERPETUAL FUTURES
34 lượt xem
1
- Giá đang có xu hướng chạm vùng Fibo 786 (59548). 786 không phải là vùng fibo cho tín hiệu đảo chiều tốt. Tuy nhiên, vùng này là vùng hỗ trợ mạnh vì trong quá khứ giá phản ứng mạnh ở vùng này.
- Hiện tại, giá đã phá khỏi kênh song song. Đồng thời test break-out cũng đã fail => khả năng lớn giá sẽ tiến về vùng -1.272 -> -1.618 của kênh song song. Giá không thể tiến sâu về vùng -1.1618 (56903) vì đây là mức giá dưới vùng hỗ trợ 58xxx.
- Kết luận : Buying zone : 58xxx-61xxx là vùng giao thoa của FIBO hồi quy 786, FIBO mở rộng 1.272 và vùng hỗ trợ 58xxx.