Cowboyyy

GTN - Thảo nguyên xanh, CỔ mát lành??

HOSE:GTN   None
Bỏ qua hàng tỉ thông tin tốt về phân tích cơ bản.
Chúng ta hãy thử nhìn nhận lại mọi thứ qua cái gọi là phân tích kỹ thuật xem.
Trải qua các chu kỳ tăng -> giảm -> tăng.
Liệu GTN có tăng lên được mốc huyền thoại 22k không?
Xin mời các nhà đầu tư đã lời.
MACD đã bắt đầu âm phiên.
Cho thấy giá có thể sẽ hồi về đâu đó.
Như vậy chờ về mua vùng giá tốt hơn là đầu cơ vào lúc này. Có nguy cơ ăn ngay đỉnh.
Một điểm vào đẹp sẽ cho ta điểm cắt lỗ/ Chốt lời tốt.
Chart D3: Hãy để ý volume thị trường, Lực mua đang rất mạnh.
Chart D1: Nếu D1 tạo đáy xong thì có thể xuất hiện phân kì tiếp diễn khiến giá tăng nhanh
Lên kế hoạch và đi săn thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.