Elio_Le_111199

GTN khuyến nghị chốt lời càng sớm càng tốt,đang ở đỉnh trung hạn

Giá xuống
HOSE:GTN   CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS
#GTN Các cổ phiếu ở cùng nhóm ngành với nhau sẽ có đặc trưng giống nhau, GTN cũng giống như KDC đang có nhịp tăng khá tốt. Nhưng cẩn thận GTN đang ở vùng trong hộp chịu áp lực đây là vùng đỉnh của 2 lần trước và đã có tín hiệu chốt lời mạnh từ 4 tuần trước. NĐT cũng nên lưu ý rằng tính từ đáy gần nhất thì GTN đã tăng liên tục 140 ngày từ đáy 13,500 lên 25,550 (tăng gần 200%).
***
Khuyến nghị; NĐT vui lòng chốt lời gấp nếu đang hold GTN , chốt lãi không bao giờ sai, và ra đứng ngoài quan sát là 1 lựa chọn không tồi ở giai đoạn này.

_____________________
#TradersConfessions
#TamSuNgheTraders
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7