Elio_Le_111199

GTN khuyến nghị chốt lời càng sớm càng tốt,đang ở đỉnh trung hạn

Giá xuống
HOSE:GTN   None
#GTN Các cổ phiếu ở cùng nhóm ngành với nhau sẽ có đặc trưng giống nhau, GTN cũng giống như KDC đang có nhịp tăng khá tốt. Nhưng cẩn thận GTN đang ở vùng trong hộp chịu áp lực đây là vùng đỉnh của 2 lần trước và đã có tín hiệu chốt lời mạnh từ 4 tuần trước. NĐT cũng nên lưu ý rằng tính từ đáy gần nhất thì GTN đã tăng liên tục 140 ngày từ đáy 13,500 lên 25,550 (tăng gần 200%).
***
Khuyến nghị; NĐT vui lòng chốt lời gấp nếu đang hold GTN, chốt lãi không bao giờ sai, và ra đứng ngoài quan sát là 1 lựa chọn không tồi ở giai đoạn này.

_____________________
#TradersConfessions
#TamSuNgheTraders

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
⭐️⭐️⭐️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻: zalo.me/g/wlcqio692
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.