GTO/BTC - Binance
Buy: 0.00001102 - 0.00001106
Sell: 0.00001155 - 0.00001162
P/s: Buy trong ngày chia vốn để vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo