ThangLeViet

HAG - VIÊN NGỌC SÁNG TRỖI DẬY TƯ ĐỐNG BÙN LẦY

HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
- HAG đang có game tái cấu trúc và cải tổ lại DN: bán lại DN kinh doanh kém hiệu quả, tập trung toàn lực tìm giải pháp cho nông nghiệp, gia hạn nợ và tái cấu trúc. Đứng sau lưng chống đỡ cho HAG chính là ông lớn đại gia ngầm THACO.
- Đồ thị đang có xu hướng vượt đỉnh, chỉ số MA tăng mạnh.
- DN tốt đã có định giá quá cao. DN đang tái cấu trúc chính là viên ngọc đang được mài dũa.