ThangLeViet

HAG - VIÊN NGỌC SÁNG TRỖI DẬY TƯ ĐỐNG BÙN LẦY

HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
- HAG đang có game tái cấu trúc và cải tổ lại DN: bán lại DN kinh doanh kém hiệu quả, tập trung toàn lực tìm giải pháp cho nông nghiệp, gia hạn nợ và tái cấu trúc. Đứng sau lưng chống đỡ cho HAG chính là ông lớn đại gia ngầm THACO.
- Đồ thị đang có xu hướng vượt đỉnh, chỉ số MA tăng mạnh.
- DN tốt đã có định giá quá cao. DN đang tái cấu trúc chính là viên ngọc đang được mài dũa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.