GameonVentures

HAG - Mã đầu tư tiềm năng sau sóng giảm

HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Hiện tại, HAG đang có xu hướng tăng hồi về vùng 6654 điểm, đây là khu vực lý tưởng để nhà đầu tư chốt lời để tìm thấy đáy mới của mã này, xu hướng sóng giảm cuối sẽ chi phối thời gian dài cho trong ít nhất vài tháng nữa

Chúng tôi khuyên bạn nên mua mã HAG khi đạt target 1856 điểm , với mục tiêu giá này đây chính là điểm mua rất tiềm năng

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures