HOSE:HAX   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH
244 lượt xem
2
Tam giác tăng đã vỡ, giá mục tiêu 23k
Bình luận: khớp lệnh, dừng lỗ 12k9