NguoiHuongDanDauTu

Chia sẻ kèo mua altcoin

Giá lên
BINANCE:HBARBTC   Hedera Hashgraph / Bitcoin
#HBAR cờ hiệu tăng giá có thể đẩy giá tiệm cận về kháng cự gần nhất, có thể mua vào ở các mốc 0,00000430-450, kèo lãi thì hãy kéo stoploss gồng về 0,00000483-500 và 0,00000535
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.