22 lượt xem
0
Rất tiếc, Hbar đã không thể đóng nến tuần trên mức 0,38. Tôi nghĩ sẽ quay lại mức 0.3