Bebicon

HBC phá vỡ mô hình FLAG nằm trên kháng cự chính (15/09/2021)

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
PTKT
HBC đang tiệm cận EMA200 kháng cự chính và quan trọng nhất ( khung tuần ) ( giá đã phá khả năng tăng sẽ khá mạnh )
MACD chuẩn bị BREAKOUT lên histogram
Mô hình FLAG đang khá hiện hữu và đã phá được
Xu hướng dài hạn giảm đã được phá bỏ từ những quý trước.
STOPLOSS khi giá nằm dưới 12