Da_Vinci

HBC - Chưa phải thời điểm để tham gia

Giá xuống
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Cổ phiếu HBC vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn, cổ phiếu đã điều chỉnh được 40 tuần, giảm 50% từ đỉnh
Hiện tại giá cổ phiếu nằm dưới tất cả các đường MA quan trọng
Thủng qua cả hỗ trợ đáy trung hạn, tiếp tục củng cố cho xu hướng đi xuống
Hôm nay giá giảm thanh khoản cao cho thấy lực bán vẫn chủ động, và những nhịp tăng chỉ là hồi phục kỹ thuật.
Với vị thế hiện tại giá khó mà tăng mạnh
Khuyến nghị: chưa nên tham gia bắt đáy cổ phiếu HBC thời điểm hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.