Da_Vinci

HCM: Vẫn đang rủi ro cao và chưa nên bắt đáy

Giá xuống
HOSE:HCM   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhóm cổ phiếu ngành Chứng khoán phần lớn đều sụt giảm mạnh trong hơn 3 tháng qua. Có thể kể đến như SSI (-40%), HCM (-48%), VND(50%),... Cổ phiếu HCM của CTCP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh giảm kể từ giữa tháng 4 đến nay. Phiên hôm qua ngày 25/7, giá giảm mạnh 6.4%, đồng thời đánh mất hỗ trợ MA20 trên Daily. Điều này cho thấy rủi ro của cổ phiếu này cũng như nhóm CP Chứng khoán vẫn đang ở mức cao. Nhịp hồi phục của cổ phiếu này ở tuần trước đã chưa thể vượt qua kháng cự mạnh 57 và quay đầu giảm giá trở lại ở tuần này.
Như vậy, xu thế điều chỉnh của HCM vẫn chưa kết thúc. Xu thế tăng dài hạn cũng đang không ủng hộ với HCM khi giá đang nằm dưới MA200. Mặc dù giá đang có vùng hỗ mạnh trong ngắn hạn cũng như dài hạn là vùng 46-48. Nhưng điều này chưa đủ để khẳng định giá đã tạo đáy mà cần các tín hiệu rõ ràng hơn. nếu đánh mất hỗ trợ này thì khả năng cao giá sẽ bước vào xu thế giảm trong dài hạn.
Trong trường hợp giá tăng trở lại, thì giá cũng cần chinh phục các ngưỡng kháng cự mạnh là 57, hay cao hơn là 64.
Khuyến nghị: Cảnh báo rủi ro và chưa bắt đáy với cổ phiếu HCM .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.