HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
12 lượt xem
0
HDB
Trend = > Sideway Up
Dừng lỗ chặt chẽ
Don't try this at home

Bình luận