hoanganhchu

Có thể bắt đầu mua vào HDB

Giá lên
HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
1. ​Xu hướng lớn theo chart W vẫn là uptrend. Giá vẫn duy trì trên mây theo Ichimouku.
2. Ở khung giờ ngày, mẫu hình vai đầu vai cùng RSI phân kỳ trước đó đã tạo mức giá giảm. Giá đã rơi khỏi đường viền cổ.
3. Tuy nhiên, Histogram tại MACD tạo dấu hiệu phân kỳ thể hiện giá có thể đảo chiều đà giảm khá rõ nét.
4. Có thể tiến hành mua vào ở mức giá hiện tại: 24. Và đặt take profit ở giá ở vùng 27.50 -> 27.75 (khoảng trên 7%), cũng chính là đường viền cổ trước đây và hiện tại là đường kháng cự.
5. SL có thể đặt ở mức 23.5, cho mức RR là 1:1.65.

Kiếm chút tiền mua bỉm sữa cho con.
Tỉ lệ RR 1:2 thì sẽ hấp dẫn hơn chút.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.