SharkFollow

HDB - Kết thúc điều chỉnh bằng mô hình giá ADAM - EVA, Lên tàu!

Giá lên
HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
Lũy kết 9T/2021 Tổng thu nhập hoạt động ( TOI ) đạt 12,578 tỷ đồng (+28%YoY), LNST đạt 4,864 tỷ đồng (+39% YoY), NIM vẫn duy trì ở mức 4.6%. Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn tích cực dựa trên:
1) chiến lượt phát triển số hóa ngân hàng t
2) tận dụng hệ sinh thái đa dạng và lượng khách hàng lớn của Vietjet, HDBank và HDSaison
-------
Định giá:
1. Theo ngành: 37.200 đồng
2. Theo top 5 ngân hàng cùng phân khúc: 52.900 đồng
3. Theo toàn thị trường: 48.000 đồng
--> Với tiềm năng tăng trưởng của HDB thì HDB đang được định giá rẻ với PE = 9.69
---> Mua trong vùng giá hiện tại: từ 28.000 đến 30.000 đồng
----> Chốt lời khi PE > 12 hoặc theo mức định giá cơ bản.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.