HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
HDB sau 1 quãng thời gian thật dài tích lũy đã bắt đầu cho thấy vài tín hiệu đánh lên. 1 nên ngày đóng > 27.8 là xác nhận cho nhịp lên này. Anh em vào mua phụ cho nó lên nhé.