HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
HDB sau 1 quãng thời gian thật dài tích lũy đã bắt đầu cho thấy vài tín hiệu đánh lên. 1 nên ngày đóng > 27.8 là xác nhận cho nhịp lên này. Anh em vào mua phụ cho nó lên nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.